מידע מועיל לנוסעים לאומן ולמזרח אירופה

מתכוננים לנסוע לקברי צדיקים? מחפשים מידע באזור? בסולרש ישמחו לעזור לכם.
לפניכם טיפים מעניינים, לינקים מועילים, זמני היום, מזג האוויר ועוד נקודות חשובות לנופשים באומן

רבי ישראל (בן רבי אליעזר) בעל שם טוב זי"ע, מייסד החסידות, נולד בתנ"ח בעיירת אקופ, ונסתלק בשנת תק"כ.

באגרת הידועה ששלח לגיסו רבי גרשון, הוא מספר כי שאל את משיח: אימתי קאתי מר, ומשיח ענה לו: כשיפוצו מעיינותיך חוצה.

מדבריו הקדושים: גם זה האיש המוטרד בעסקיו של היום בשווקים וברחובות וכמעט ששוכח שיש בורא עולם, רק בעת שמגיע זמן תפילת מנחה עולה על זכרונו שהגיע זמן תפילה, וגונח ונאנח בלבו איך שפנה כל הביום בהבלי עולם, והוא רץ לסמטה אחד מן הצד ומתפלל, הגם שאינו יודע מה מדבר, עם כל זה הוא נחשב ויקר מאוד לפני הבוקר ב"ה והאנחה שלו בוקעת רקיעים.

255 ק"מ מאומן

3:45 דקות נסיעה

ו' בסיון

המגיד ממזריטש, היה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב וממשיך דרכו הקדושה. רבי דוב בער בן רבי אברהם וחוה, נולד בעיירה לוקטש באוקראינה.
אביו היה מיוחס גדול שהתפרנס ממלמדות. את בנו שלח ללמוד בצעירותו אצל הפני יהושע זצ"ל.
לאחר נישואיו החל ללמוד את תורת הקבלה. לאחר פטירת הבעל שם מונה בנו רבי צבי הירש לממלא מקומו. שנה לאחר מכן, במהלך סעודת יום טוב שני של חג השבועות, נעמד רבי צבי ואמר שאביו הודיעו בחלום למסור את הנהגת החסידות לרבי דוב בער.
המגיד התיישב במזריטש ומשם שלח את תלמידיו להפיץ את תורת החסידות בכל מדינת פולין ומחוץ לה.
מבית מדרשו של המגיד יצאה "העליה החסידית הגדולה", גדולים וחשובים מתלמידיו שעלו להתיישב בארץ הקודש. הרב המגיד חפץ לעלות לישראל אך מן השמים עיכבו בעדו.
בשנת תקל"ב פרצה במזריטש מגפה. ר' זושא מאניפולי הביא את המגיד ובני ביתו לאניפולי. שם התגורר המגיד כשבעה חודשים עד ליום הסתלקותו.

אניפולי

117 ק"מ מאומן

2:12 דקות נסיעה

י"ט בכסלו

רבי ישראל דוב בן רבי יוסף מווילעדניק, נולד בשנת תקמ"ט, ונפטר בשנת תר"י.

הבטיח שמי שרק יגע בידית דלתו, ייוושע. ואכן רבים עולים על קברו וסיפורים מופת רבים נקשרו בשמו.

היה עילוי גדול. מספרים שפעם הגיע אחד מגדולי האדמו"רים לזיטאמיר בתשעת הימים, ושאל מי יכול לסיים מסכת למחר וענה הרה"ק מווילעדניק שהיה אז בן 12: אם הרבי ירצה - אעשה הסיום. שאלו הרבי: איזו מסכתא? וענה: איזו שהרבי יאמר. והוציא הרבי בבא בתרא מהארון, ולמר הנער ישראל בער כל הלילה. למחרת אמר שאפשר לעשות הסיום והוסיף: הרבי יכול לבחון אותי שמות כל התנאים ואמוראים כמה פעמים מוזכרים בכל דף ובכל המסכת. ועשו הסיום.

צילום, מ.ב.ח. (ויקיפדיה)

349 ק"מ מאומן

4:10 דקות נסיעה

כ"א בטבת

רבי נתן בן רבי נפתלי הערץ מברסלב, נולד בט"ו בשבט תק"ם, ונפטר בשנת תר"ה.

היה גדול תלמידי רבי נחמן מברסלב, הדפיס את ספרי רבינו והפיץ את תורתו. המשיך בהנהגת החסידות לאחר פטירת רבו בשנת תקע"א.

בצעירותו היה נחשב לעילוי גדול. והוא העלה על הכתב כל המאמרים ודברי התורה ששמע מרבו. הוא זה שתיקן עליה לציון רבינו וקיבוץ חסידי ברסלב בראש השנה, בחג השבועות ובחנוכה. 

צילום תמונה: איש פשוט, ויקיפדיה

 

103 ק"מ מאומן

1:45 דקות נסיעה

י' בטבת

שערים יציגים

1 ₪ שווה היום לפי השער היציג

$ 0.28 דולר

€ 0.24 יורו

£ 0.21 פאונד

₴ 7.55 גריוונה

זמני היום

הצג את הזמנים
עלות השחר
זמן הנחת טלית ותפילין
הנץ החמה
סו"ז קריאת שמע - מג"א
סו"ז קריאת שמע - גר"א
סוף זמן תפילה
חצות היום והלילה
זמן מנחה גדולה
פלג המנחה
זמן הדלקת הנרות
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
צאת הכוכבים רבינו תם
*הזמנים הם לפי שעון חורף

מזג האוויר באומן

TOP